Sözlük

Mentör (Mentorlük)

Mentörlük, mentor ve danışan arasındaki anlaşmaya dayanır ve böylece gerek yapısı gerekse ilerlemesi karakterize edilir. Danışanın kim olduğundan bağımsız olarak ana odak hala danışan üzerindedir. Böylece mentörlük danışanın kendi öğrenme sürecini destekleme yolu şeklinde düşünülebilir.

Hızlandırıcı (Accelerator)

Şirketini kurmuş startuplar için profesyonel hizmetler sağlayan ve şirketin büyümesini ‘hızlandırmak’ için çalışan merkezlerdir. Hizmetlerin arasında stratejik danışmanlık, yönetim koçluğu, markalaşma, halkla ilişkiler, fon ve müşteri bulma sayılabilir.

Ön Kuluçka Merkezi (Pre Incubation Center)

Henüz şirketleşmemiş iş fikirlerinin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması ile iş fikri sahibinin mali, teknik ve ekonomik konulardaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla girişimcilere çeşitli konularda eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteğinin sağlandığı fiziki ortamlardır. Ön kuluçka merkezleri fikir aşamasında olan girişimlere şirketleşme öncesi, iş fikilerini test etmeleri için çalışma alanı, iş geliştirme, network (iş ağı) destekleri verir ve girişimcileri, ihtiyacı olan yatırımı almaya hazırlar. Ülkemizde çok sayıda kuluçka merkezi var olmakla birlikte en bilinenleri; Sabancı Üniversitesi SUCool — Pre Incubation Center ile ODTU Metutech-ATOM’dur.

Kuluçka Merkezi (Incubation Center)

0–3 yaş arasındaki işletmelerin (Start-up) sağlıklı bir gelir modeli ile katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirebilir duruma gelmelerini sağlamak üzere çeşitli destek, muafiyet, teşvik ve kolaylıkların sağlandığı fiziki ortamlardır. Kuluçka Merkezlerinde start-up şirketleri için ücretsiz (veya cüzi kira bedellerine sahip) ofisler tahsis edilebilir, ücretsiz mentor ve danışmanlık destekleri verilebilir, yatırımcı-müşteri buluşmaları için platformlar oluşturulabilir veya farklı ticari bağlantılar kurmaları sağlanabilir. Ülkemizde çok sayıda kuluçka merkezi var olmakla birlikte en bilinenleri; ODTÜ Teknogirişim ve Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezleri, İTÜ Çekirdek, TEB Girişim Evi, Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi’dir.

Melek Yatırımcı (Angel Investor)

Yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren yeni girişimlere sermaye yatırımı yapan, girişime başlangıç evresinde destek olan şahsi yatırımcılardır. Girişimden hisse almakla birlikte genelde ilgili oldukları alanlarda bireysel destek de sunarlar. Finansal sebepler dışında kişisel sebepler de melek yatırımcıların yatırım kararlarını etkiler. Melek yatırımcılar Exit’e kadar girişimin içinde kalmayı tercih edebilirler.

Exit (Çıkış)

Bir girişimcinin veya ortaklarının hissedarı olduğu girişimden firması için en uygun zamanda çıkış yapmasına, yani girişimini satmasına “exit” denir. Girişimler için bu, girişimin stratejik alıcılara satılması ya da halka açılması olarak gerçekleşebilir.

Spin-Off

İşletmeye ait bir birimin veya bir ekibin işletmeden ayrılmasıyla ortaya çıkan şirket türü olarak tanımlanabildiği için üniversitede görevli akademisyenler tarafından kurulan şirketler de bu şekilde tanımlanmaktadır.

Startup

Teknoloji tabanlı ürün, sistem veya hizmet geliştirmek amacıyla kurulmuş 0–3 yaş arasındaki girişimci işletmelere verilen isim. Türkçe’ye “Filiz Şirket” şeklinde tercüme edilmiştir.

State of the Art

Ar-Ge (araştırma geliştirme)  projesine konu olan ürün veya teknolojinin mevcut durumu olarak ifade edilebilir. TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) Programlarına sunulan proje önerilerinde, bu bilginin verilmesi zorunludur.

Teknopark 

Resmi adı Teknoloji Geliştirme Bölgesidir. Üniversitelere bağlı veya üniversite-özel sektör ortaklığında kurulan, esas amacı yüksek katma değerli yazılım ve yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünlerin geliştirilmesi olan teknoloji bölgeleridir. Bu bölgelerde, Ar-Ge yapan veya yapma kapasitesine sahip şirketler, belirli kira ücretleri karşılığında ofis açar ve bir önceki satırda yer alan tanıma uygun olarak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirip bunun karşılığında bazı muafiyetlere sahip olurlar. Hali hazırda ülkemizde 46’sı aktif olmak üzere 61 teknopark bulunmaktadır.

TTO

Açık adı Teknoloji Transfer Ofisidir. Kuruluş amacı; üniversitelerdeki akademik bilginin patent, lisanslama veya şirketleşme yoluyla ticarileştirilmesini sağlamak olan ancak ülkemizde daha çok akademisyenler ile sanayicilerin bir araya getirilmesini sağlamak üzere kurgulanmış olan ara yüzlerdir. Hali hazırda ülkemizde 34’ü TÜBİTAK destekli olan 186 adet Teknoloji Transfer Ofisi bulunmaktadır.

Çekirdek Sermaye (Seed Capital)

Çekirdek (ya da tohum) sermaye bir girişimin ihtiyaç duyduğu ilk ve ufak çaplı yatırımdır. Genellikle girişimciler kendi birikimlerini ya da aile, akraba ve yakın çevresinden aldıklarını girişimlerini başlatmak için kullanırlar.

Iot (Nesnelerin İnterneti)

Aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete erişip, diğer cihazlarla iletişim halinde olmasıdır. Günümüzdeki her elektronik cihaz artık akıllı olmaya başladığı için artık bu cihazlar da birbirleriyle iletişim edebilir duruma gelmiştir.

// Eklenmesini düşündüğünüz kelime varsa veya tanımlara ilave açıklama getirmek istiyorsanız öneride bulunabilirsiniz..